Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TÜRKLÜK EKİM 2022

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Volume: 8  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011/2022.802

TÜRKLÜK Ekim 2022 Editor's Message

 

Research Articles

Zengi Ata Külliyesini Süsleyen Eski Mimar Yazısı ile Yazılmış Duvar Yazılarının Hat Restrasyonu

Calligraphic Restoration of Wall Writings in “Old Architect’s Script Decorating the Zengî Ata Complex”

Metin AKAR

PDF
Bir Fıkra Tipi Olarak “Aldar Köse” ve Psikolojik Yorumu

“Aldar Köse” as a Type of Anecdote and Its Psychological Interpretation

Metin AKAR

Aleyna Nur ERNEK

Gonca AKTAŞ

PDF
Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi’nde Na‘lıncı Memi Dede

Na‘lıncı Memi Dede in Evliyâ Çelebi’s Seyahatname (Travel Book)

Metin AKAR

Kübranur KOÇAK

PDF
Çok Anlamlı Sözcükler ve İşlevleri Üzerine Bazı Dikkatler

Some Attention on Polysemous Words and Their Functions

Hasan AKAY

PDF
Turkiy manbalarda mumtoz qofiyaning nazariy asoslari

Türk Kaynaklarında Klasik Kafiyenin Kuramsal Temelleri

Hamroyeva Orzigul Jalolovna

PDF
TURKLUK OCTOBER 2022 CİLT 8 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ATD