Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TÜRKLÜK EKİM 2023

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Volume: 9  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011/2023.902

TÜRKLÜK Ekim 2023 Editor's Message

 

Research Articles

Sadi Uluırmak’ın Şiirlerinde Sosyal Meseleler

Social Issues in Sadi Uluırmak’s Poems

Hamza AYDOĞDU

PDF
Bir Küresel Türk Edebiyatı Var mıdır?

Is there a Global Turkish Literature?

Yunus BALCI

PDF
Hasan Erkek’in Çocuk Oyunları

Hasan Erkek’s Children’s Plays

Müzeyyen BUTTANRI

PDF
Yunus Emre’nin Telvîn ve Temkîn Arasında Kalan Bir Şiiri

A Poetry by Yunus Emre Between “Telvin” and “Temkin”

Mehmet ÇELİK

PDF
Bekir Yıldız’ın Romanlarında Aile

Family in Bekir Yıldız’s Novels

Murat TURNA

PDF
Erken Dönem Cumhuriyet Romanlarında Kadına Bakışlar

Views on Women in the Early Times of Republican Novels

Sema UĞURCAN

PDF
Halide Edip’in Roman Kahramanı Vehbi Dede

Halide Edip’s Novel Hero “Vehbi Dede”

Kâzım YETİŞ

PDF
TURKLUK OCTOBER 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ATD