Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TURKLUK OCTOBER 2021

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Volume: 7  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011/2021.702

TURKLUK October 2021 Editor's Message

 

Research Articles

Sayın Rauf R. Denktaş’ın “Karkot Deresi” Adlı Eserinde Geçen Kıbrıs Türk Halk Bilimi ile İlgili Unsurlar

Elements Related to Turkish Cypriot Folklore in Rauf R. Denktaş’s “Karkot Deresi”

Metin AKAR

PDF
Dinî Motifli ve Destansı Bir Halk Hikâyesi: Kız Mevlûdi Üzerine Bir İnceleme

A religious-motif and Epic Folk Story: An Anagraph on Kız Mevlûdi

Orhan AY

PDF
Zamansız Bir Karakter: Ibsen’in Hedda Gabler Karakterinin Tahlili

A Timeless Character: Analysis of Ibsen’s Hedda Gabler Character

Timuçin Buğra EDMAN

PDF
Muhammed Sâdık Kâşgarî’nin Tezkire-i Azîzân Adlı Eseri ve Dil Özellikleri Üzerine

Muhammad Sâdik Kâshgarî’s Work Tezkire-i Azîzân and Its Language Features

Nesrin GEZİCİ

PDF
Batı Trakya Gümülcine Ağızlarında Kullanılan Zarf-Fiil Eklerinden Örnekler

Examples of Adverb-Verb Supplements Used in Western Thracian Komotini Dialects

Muharrem ÖZDEN

PDF
TURKLUK OCTOBER 2021 VOLUME 7 ISSUE 2 DOI LIST PDF
ATD