Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TÜRKLÜK NİSAN 2022

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Volume: 8  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011/2022.801

TÜRKLÜK Nisan 2022 Editor's Message

 

Research Articles

Zengî Ata Külliyesi’nin Eski Mimar Yazısı Açısından, Hoca Ahmed Yesevî Külliyesi ve Bibi Hanım Mescidi ile Ortak ve Benzer Yönleri

Common And Sımılar Aspects Between The Zengı Ata
Complex And Khoja Ahmad Yasawı Complex, Bıbı Khanym Mosque In Terms Of Old Archıtectural Wrıtıngs

Metin AKAR

PDF
Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanı ile Nemat Kelimbetov’un Ümit Romanının Yapı Bakımından Karşılaştırılması

Structural Comparison of Peyami Safa’s Novel “Ninth Ward” and Nemat Kelimbetov’s Novel “Hope”

Yerlan ZHİYENBAYEV

Islam BAKTİYARULY

PDF
Yunus Emre’nin Şiirlerinde Vahdet-i Vücûd İnancı Bağlamında Evren, Yeryüzü ve İnsan İlişkisi

In the Context of the Belief of Unity in the Poems of Yunus Emre Universe, Earth and Human Relationship

Hatice Aycan AYDOĞAN

PDF
Nasrettin Hoca’nın Seçili Fıkralarının Birey, Toplum Ve Halk Deyişleri Ekseninde Değerlendirilmesi

Evaluation of Nasrettin Hodja’s Selected Works Through Perspectives of Individual, Society and Folk Sayings

Serdar GÜRÇAY

PDF
Çukça Fıkra Tipi ve Çukça Fıkralar

Anectdotal Types of The Chukchi and Chukchi Anecdotes

Metin AKAR

Serhat DÖNMEZ

Şeniz YALÇIN

PDF
TÜRKLÜK APRIL 2022 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ATD