Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)
[email protected] / Dahili Tel: 34295

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected]Dahili Tel: 11101

Editör
Prof. Dr. Metin AKAR
[email protected] / Dahili Tel: 20507

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Serdar GÜRÇAY
[email protected] / Dahili Tel: 20512

Teknik Hazırlık
Yasin AKGÜL
[email protected] / 13108

İdari Koordinatör
Selin YILMAZ
[email protected]Dahili Tel: 15203

Teknik Editör
Nabi SARIBAŞ
[email protected]Dahili Tel: 13101

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 20004

Dr. Öğr. Üyesi Dinara DUİSEBAYEVA (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 20502

Dr. Öğr. Üyesi Sıla GEN KAYA (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 20510

Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
https://avesis.yildiz.edu.tr/nurkocak / Tel: +90 212 383 4478

Prof. Dr. Vahit TÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammed YELTEN (İstanbul Arel Üniversitesi)
[email protected] / Tel: 0850 850 27 35

Prof. Dr. Müjgan ÇAKIR (Mimar Sinan Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 5212

Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN (Marmara Üniversitesi)
[email protected] /

 

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Zaynobidin ABDİRASHİDOV, Mirza Ulugbek Özbekistan Millî Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet AÇA, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yerlan ALAŞBAYEV, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Kazakistan
Dr. Öğr. Üyesi Rövşen ALİZADE, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Metin ARIKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus BALCI, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Nergis BİRAY, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Necat BİRİNCİ, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan CANIM, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Adem CEYHAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet DOĞAN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Ali DUYMAZ, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER, Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Fabio L. GRASSİ, Sapienza Üniversitesi, Roma-İtalya
Prof. Dr. Müberra GÜRGENDERELİ, Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜRLER, Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nassiba JUNAYEVA, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Kazakistan
Prof. Dr. Dikhan KAMZABEKULI, Kazakistan Cumhuriyeti Lev Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail KARACA, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup KARASOY, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KARTAL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ceval KAYA, Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem KAYA, İstanbul Kültür Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Embiye KAZİMOVA, Şumen Üniversitesi, Bulgaristan
Prof. Dr. Beyhan KESİK, Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Törali KIDIR, Kazakistan Bilimler Akademisi, Kazakistan
Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Adem KOÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hanife KONCU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Düken MASSİMKHANULI, L.N.Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi, Kazakistan
Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE, Vilnius Üniversitesi, Litvanya
Prof. Dr. Kâmil Veli NERİMANOĞLU, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hakan ÖZÇELİK, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR, Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Bağlan ÖZER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN, Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK, 29 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Meryem SALİM-AHMET, Şumen Üniversitesi, Bulgaristan
Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman SOLMAZ, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SONA, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret TURAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sema UĞURCAN, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Hacettepe Üniversitesi

 

ATD