Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)
[email protected] / Dahili Tel: 34295

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected]Dahili Tel: 11101

Editör
Prof. Dr. Kazım YETİŞ
[email protected] / Dahili Tel: 20503

İdari Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Burak SÖNMEZER
[email protected]Dahili Tel: 25107

Teknik Editör
Nabi SARIBAŞ
[email protected]Dahili Tel: 13101

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 20004

Dr. Öğr. Üyesi Dinara DUİSEBAYEVA (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 20502

Dr. Öğr. Üyesi Sıla GEN KAYA (İstanbul Aydın Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 20510

Prof. Dr. Gülcahan ORDA (Al Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Kazakistan)

Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
https://avesis.yildiz.edu.tr/nurkocak / Tel: +90 212 383 4478

Prof. Dr. Vahit TÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Cayna SADIKBEK KIZI (Kırgızistan İşenaalı Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammed YELTEN (İstanbul Arel Üniversitesi)
[email protected] / Tel: 0850 850 27 35

Prof. Dr. Müjgan ÇAKIR (Mimar Sinan Üniversitesi)
[email protected] / Dahili Tel: 5212

Prof. Dr. Meryem SALİM-AHMET (Şumen Konstantin Preslavski Üniversitesi, Bulgaristan)

Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN (Marmara Üniversitesi)
[email protected] /

Prof. Dr. Orınay Sagynkalykyzy ZHUBAY (Al Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Kazakistan)

 

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Zaynobidin ABDİRASHİDOV, Alişir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Mehmet AÇA, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet Sani ADIGÜZEL, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Metin AKAR, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan AKAY, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKÇAM, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yerlan ALAŞBAYEV, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Muhammed Fatih ANDI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Metin ARIKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aycan AYDOĞAN, Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus BALCI, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Selma BAŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Nergis BİRAY, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülmecit CANATAK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Rıdvan CANIM, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Adem CEYHAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal ÇAKICI, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Bahçeşehir Üniversitesi

Doç. Dr. J. Özlem OKTAY ÇEREZCİ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz DASÇIOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DOĞAN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Ali DUYMAZ, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal ESER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER, Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi GENCELİ, Marmara Üniversitesi

Dr. Fabio L. GRASSİ, Sapienza Üniversitesi, Roma-İtalya

Doç. Dr. Hacer GÜLŞEN, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÜNGÖR, Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÜRÇAY, İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Müberra GÜRGENDERELİ, Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜRLER, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nassiba JUNAYEVA, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Almira KALİ, Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, El Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Dikhan KAMZABEKULI, Lev Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. İsmail KARACA, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup KARASOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Haşim KARPUZ, KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KARTAL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ceval KAYA, Ardahan Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem KAYA, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice KAYHAN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Doç. Dr. Embiye KAZİMOVA, Şumen Konstantin Preslavski Üniversitesi, Bulgaristan

Prof. Dr. Beyhan KESİK, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet KESKİN, Samsun Üniversitesi

Doç. Dr. Törali KIDIR, Kazakistan Bilimler Akademisi, Kazakistan

Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Adem KOÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hanife KONCU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KOÇAK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih KOYUNCU, Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Samat Köçörbayev, Bübüsara Beyşenaliyeva Adındaki Kırgız Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Düken MASSİMKHANULI, L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE, Vilnius Üniversitesi, Litvanya

Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Hakan ÖZÇELİK, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep Bağlan ÖZER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Necmettin ÖZMEN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN, Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ULUSAN ÖZTÜRKMEN, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre ÖZYILDIRIM, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban SAĞLIK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet SAMSAKÇI, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Tanju SEYHAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman SOLMAZ, Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SONA, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Asil ŞENGÜN, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret TURAN, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Murat TURNA, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Sema UĞURCAN, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Veli Savaş YELOK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIZ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay YİVLİ, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi

ATD