Editörün Mesajı

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan Aydın Türklük Bilgisi Dergisi temelde teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler arasında ilişkiler kurulması ve bu alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış olan gerek uygulamalı gerekse bilimsel araştırma merkezli makaleleri yayımlamaktadır. Aydın Türklük Bilgisi Dergisi umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

Aydın Türklük Bilgisi Dergisi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren Fen-Edebiyat Fakültemiz Türk dili, edebiyatı, tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ve Türk dünyası edebiyatları ile ilgili alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “Aydın Türklük Bilgisi Dergisi”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

Dergimiz çok yazarlar ile özgün ve uluslararası hakem kontrolünden geçmiş bilimsel yazılarla okuyuculara ulaşma çabası içindedir. Dergipark ve Google Scholar’da taranan dergimiz uluslararası ve kabul görmüş indekslerce taranma yolunda gayret göstermektedir. Türkolojinin saygın dergilerinden birisi olmak için çalışmaktadır.

Prof. Dr. Metin AKAR

TÜRKLÜK Editörü

ATD