2016 OCTOBER VOLUME 2 ISSUE 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TÜRKLÜK OCTOBER 2016

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Volume: 2  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011

TÜRKLÜK October 2016 Editor's Message

 

Research Articles

Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları

Metin AKAR

PDF
“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” Hikâyesinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

Serdar GÜRÇAY

PDF
Çokan Velihanov ile F.M.Dostoyevski’nin Mektupları

Çeviren: Dinara DUİSEBAYEVA F.M.Dostoyevski’ye

PDF
Ses Benzerliğinde Ölçek

William M. Austin

Çeviren: Günay KARAAĞAÇ

PDF
Türkçe Biçim Bilgisinde ve Söz Diziminde Artıklı Çekim

Ali ÖZKUL

PDF
Edebiyat Tarihçiliğinin Üstadı Ord.Prof. Mehmet Fuad Köprülü ve Yenileşme Devri Türk Edebiyatı I

Kâzım YETİŞ

PDF
“Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında…”

Serdar GÜRÇAY

PDF
ATD