2016 APRIL VOLUME 2 ISSUE 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TÜRKLÜK APRIL 2016

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Volume: 2  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011

TÜRKLÜK April 2016 Editor's Message

 

Research Articles

Bir Motif, İki Şair: “Miʿrâca Davetin Tebliği” Motifini Süleyman Çelebi ile Şeyh Gâlib’in İşleyişi

Metin AKAR

PDF
Moğol-Türkmen Siyasi Karşıtlığı Bağlamında Oğuznameler ve Ergenekon Destanı

Rövşen ALİZADE

PDF
Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde Bulunan Bir “Kitâb-ı Mu‛cizât-ı Muhammed” Metni Üzerine

Müjgân ÇAKIR

PDF
Türkiye Türkçesinin Geri Dönen Alıntıları

Günay KARAAĞAÇ

PDF
Bâkî’nin Yayımlanmamış Bazı Şiirleri (Üç Gazel Bir Matla’)

Beyhan KESİK

PDF
Mehmed Emîn’in Ashâbü’l-Kehf ve’r-Rakîm Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Hanife KONCU

PDF
Eski Türkçe Kökenli İki Macar Fiili

I. Mándoky KONGUR

Çeviren: Sinan GÜZEL

PDF
“Edebiyat Bilgileri” Kitaplarında Kafiye Meselesi

Kâzım YETİŞ

PDF
ATD