2018 EKİM CİLT 4 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TÜRKLÜK EKİM 2018

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Cilt: 4  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011

TÜRKLÜK Ekim 2018 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Direniş ve Benlik: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Sodom ve Gomore Romanı ile V.S. Naipaul’un Taklitçiler Romanındaki Kimlik Meselesi Üzerine Mukayeseli Bir Yaklaşım

Timuçin Buğra EDMAN

PDF
Türk Edebiyatının Yenileşmesinde Çevirinin Rolü ve Recep Vahyî’nin Batı Dillerinden Yaptığı Çeviriler

Cafer GARİPER

PDF
Milleti Uyandıran Edip: Aybek (Hayatı ve Eserleri)

Şuayip KARAKAŞ

PDF
Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Kaotik Varlık Olarak Emegen/ler

Aynur KOÇAK

PDF
“İstanbul’la Rumeli Arasında Bir İrfan Köprüsü” Sâmiha Ayverdi

Mehmet SAMSAKÇI

PDF
Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Süreli Yayınların Yeri

Kâzım YETİŞ

PDF
Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay, 1960’lardan 2000’lere Türkçü Düşünce

Cem DÜZEN

PDF
VII. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu 6-10 Ağustos 2018 Ulan Batur/Moğolistan

Gökçen ÇATLI ÖZEN

PDF
ATD