2021 NİSAN CİLT 7 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

TÜRKLÜK NİSAN 2021

ISSN: 2149-5564

e-ISSN: 2687-2676

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TURKLUK.2015.011/2021.701

TÜRKLÜK Nisan 2021 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Eski Mimar Yazısı Sanatı Metinlerinin Restorasyonu –yahut– Sivas’taki Çifte Minareli Medrese’nin Hâli – 3

Restoration of Texts of Old Architect Writing Art –or– State of the Double Minaret Madrasa in Sivas – 3

Metin AKAR

PDF
Kazak Edebiyatı’nda Nazire Geleneği

The Nazire Tradition in Kazakh Literature

Yerlan ALASHBAYEV

PDF
İBB Atatürk Kitaplığı Bel Yz K 0007 Numaralı Şiir Mecmuasının Nazireler Kısmı

The Nazire Poems of Poetry Collection Registered in Number Bel Yz K 0007 of IBB Ataturk Library

Ahmet DOĞAN

Hilal GÜL İLHAN

PDF
Alevî–Bektaşî Velâyetnâmelerinde Tahta Kılıç Sembolizmi

Wooden Sword Symbol in Alevi–Bektashi Hagiographies

Serdar GÜRÇAY

Aynur KOÇAK

PDF
Kadı Burhaneddin Divanı’ndaki Bir Gazel Üzerine

A Ghazel in the Diwan of Kadi Burhaneddin

Zeki KAYMAZ

PDF
İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphaneler’e Dair

About the Book and Library in the Islamic World

Hasan YÜKSEL

PDF
TÜRKLÜK NİSAN 2021 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ATD